فصل اول کتاب اسرار ذهن میلیونر

  فصل اول کتاب اسرار ذهن میلیونر

  فصل اول کتاب اسرار ذهن میلیونر

  دنیای ما پر از دوگانگی است. پر هست از بالا و پایین ها، تاریک و روشن ها، سرد و گرم ها، تند و آرام ها، چپ و راست ها.

  این ها نمونه هایی از هزاران تضادهای دنیا ما انسان ها می باشد. برای اینکه تضادی وجود داشته باشد، باید یک نقطه مقابل نیز برای آن وجود داشته باشد. به عنوان مثال: مگر می شود کسی حزب راست گرا باشد ولی حزب چپ گرایی برای آن وجود نداشته باشد. چنین چیزی غیرممکن است. منظور من این از بیان این جمله این است که اگر پول دارای "قوانین بیرونی" است پس باید دارای "قوانین درونی" نیز باشد.

  برای مشاهده کامل و یا دانلود فایل باید عضو ویژه باشید
  برای عضویت ویژه کلیک کنید