ستون سوم موفقیت جیم ران

  ستون سوم موفقیت جیم ران

  ستون سوم موفقیت جیم ران

  هیچوقت آرزو نکن، شرایط ساده تر بود، بلکه آرزو کن، تو قوی تر باشی.

  آرزوی مشکلات کمتر نکن، آرزو کن مهارت های بیشتری داشته باشی.

  آرزوی چالش های کمتر نکن، آرزوی دانایی بیشتر داشته باش.             جیم ران

  ستون سوم موفقیت جیم ران را در این مقاله مطالعه نمایید

  برای مشاهده کامل و یا دانلود فایل باید عضو ویژه باشید
  برای عضویت ویژه کلیک کنید