آموزش های nlp

NLP و بازاریابی شبکه ای(قسمت دوم)

NLP و بازاریابی شبکه ای(قسمت دوم)

مفاهیم پایه در علم NLP، از جمله درس هایی است که تمامی مهارت ها و آموزش های NLP به این ها بستگی دارد. برای یادگیری این علم، مفاهیم پایه یک اصل و ضرورت به حساب می آید.هر کسی که تصمیم گرفته است زندگی اش تغییر کند و راه موفقیت را طی کند این آموزش ها بسیار کمک کننده خواهد بود. شما در پایان این مقاله به این مفاهیم دست پیدا خواهید کرد: مغز(Brain) چیست؟ ذهن (Mind)چیست؟ واجزای آن شامل چیست؟ رابطه مغز و ذهن چیست؟ تفکر(Tought) چیست؟ و رابطه آن با ذهن چیست؟ سوژه چیست؟

NLP و بازاریابی شبکه ای(قسمت اول)

NLP و بازاریابی شبکه ای(قسمت اول)

شاید بارها با کلمه ضمیر ناخودآگاه برخورد کرده باشید و همواره برایتان سؤال باشد که "ضمیر ناخودآگاه" چیست؟ در کجا قرار دارد؟ وظیفه اش چیست؟ نقش آن در موفقیت چیست؟ آیا ضمیرناخودآگاه درکسب موفقیت در "بازاریابی شبکه ای" نقشی دارد؟ تیم آموزشی دانشکده بازاریابی شبکه ای آموزشی برای بازاریابان عزیز در زمینه "ضمیرناخودآگاه" در نظر گرفته است. این آموزش ها در قالب طرح مقدماتی و پیشرفته ارائه می گردد و تمامی این آموزش ها مطلق به بنیان گذاران علم NLP  آقای "ریچارد بندلر" و جان گریندلر" می باشد تا این آموزش ها، از منبع اصلی خدمت شما عزیزان ارائه گردد.