دوره های آنلاین

دوره آنلاین متدهای  برنامه ریزی ذهنی  رندی گیج

دوره آنلاین متدهای برنامه ریزی ذهنی رندی گیج

 ثبت نام در دوره آموزشی آنلاین: یکم خرداد سال 96 ساعت 15 ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره: فقط 100 نفر ظرفیت دوره تکمیل شده است.