بازاریابی شبکه ای

تکثیر در بازاریابی شبکه ای از دیدگاه مارک یارنل

تکثیر در بازاریابی شبکه ای از دیدگاه مارک یارنل

تکثیر، مهمترین بخش در بازاریابی شبکه ای است. یکی از کارهایی که اکثریت مردم در بازاریابی شبکه ای آن را اصولی اجرا نمی کنند تکثیر است. به علت حرفه ای بودن این تجارت باید حرفه ای شد. شاید شما هم از کسانی باشید که نسبت به این موضوع اطلاعات چندانی ندارید اما من در این کتاب می خواهم راه درست تکثیر در بازاریابی شبکه ای را به شما آموزش دهم.