کتابخانه

فصل اول کتاب اسرار ذهن میلیونر

فصل اول کتاب اسرار ذهن میلیونر

دنیای ما پر از دوگانگی است. پر هست از بالا و پایین ها، تاریک و روشن ها، سرد و گرم ها، تند و آرام ها، چپ و راست ها. این ها نمونه هایی از هزاران تضادهای دنیا ما انسان ها می باشد. برای اینکه تضادی وجود داشته باشد، باید یک نقطه مقابل نیز برای آن وجود داشته باشد. به عنوان مثال: مگر می شود کسی حزب راست گرا باشد ولی حزب چپ گرایی برای آن وجود نداشته باشد. چنین چیزی غیرممکن است. منظور من این از بیان این جمله این است که اگر پول دارای "قوانین بیرونی" است پس باید دارای "قوانین درونی" نیز باشد.

اسرار ذهن میلیونر(معرفی کتاب)

اسرار ذهن میلیونر(معرفی کتاب)

این کتاب را به گونه ای مطالعه کنید که گویی زندگی تان به آن وابسته است; شاید از نظر مالی این گونه باشد. آنتونی رابینز، بهترین مربی موفقیت در دنیا کتاب اسرار ذهن میلیونر، مانند یک کتاب مقدس است که پول در آوردن را به روش عملی آموزش می دهد. تی هارو اکر، رازهای ثروتمند شدن را پیدا کرده است و آن را در دسترس همه قرار داده است. این کتاب را بخوانید جیل لوبلین، پرفروش ترین نویسنده شبکه چریکی

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

این کتاب پرفروش ترین کتاب تاریخ موفقیت می باشد. در پایان سال 2013 بالای 90 میلیون نسخه از این کتاب به فروش رسید.   افراد بسیار مشهوری از جمله محمد علی کلی این کتاب را تحسین کرده اند.   این کتاب بر اساس  زندگی 500 نفر از ثروتمندترین افراد آن زمان نوشته شده است. هر بخش از این کتاب یک قطعه از پازل ثروتمند شدن است و شما با خواندن این کتاب می توانید به راحتی قوانین ثروتمند تر شدن را به دست بیاورید.