توسعه فردی

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

این کتاب پرفروش ترین کتاب تاریخ موفقیت می باشد. در پایان سال 2013 بالای 90 میلیون نسخه از این کتاب به فروش رسید.   افراد بسیار مشهوری از جمله محمد علی کلی این کتاب را تحسین کرده اند.   این کتاب بر اساس  زندگی 500 نفر از ثروتمندترین افراد آن زمان نوشته شده است. هر بخش از این کتاب یک قطعه از پازل ثروتمند شدن است و شما با خواندن این کتاب می توانید به راحتی قوانین ثروتمند تر شدن را به دست بیاورید.

مدل سازی و فیلترهای ذهنی در ان ال پی

مدل سازی و فیلترهای ذهنی در ان ال پی

جهانی که ما در آن زندگی می کنیم جهانی بسیار شگفت انگیز است. این جهان قوانینی دارد که بر روی ما انسان ها تاثیر می گذارد. ما در این جهان تنها متعلق به خودمان نیستیم و کارها و رفتارهای ما بازخوردهایی به سمت خودمان خواهد داشت. ان ال پی به عنوان یک دانش جامع و تاثیرگذار قصد دارد که آرامش و آسایش را به زندگی ما انسان ها وارد کند. آرامش و آسایش دو بال دانشجویان موفقیت می باشد و در واقع به دنبال آرامش بدون آسایش نباشید.

متا مدل و فیلترهای سه گانه ذهن

متا مدل و فیلترهای سه گانه ذهن

تا به حال شده است از خود سوال کنید که نیازهای واقعی من چیست؟ یا من چه نوع شخصیتی دارم؟ چه چیزهایی در من ایجاد انگیزه می کند؟ من چگونه به آرامش می رسم و چه ابزارهایی باید در اختیار من قرار بگیرند تا من به آرامش برسم؟ کمبودهای من از کجا نشآت گرفته است؟

هیپینوتیزم چیست؟

هیپینوتیزم چیست؟

هیپنوتیزم رابطه بسیار نزدیکی با موفقیت یک شخص دارد. 90 درصد افراد کره زمین موفقیت در زندگی شان و رسیدن به اهداف شان به خاطر مساله برنامه ریزی قبلی ذهن دچار چالش می باشند. آشنایی با این علم می تواند مسیر رسیدن به اهداف را هموارتر می کند. اما متاسفانه تعابیر بسیار بدی از این علم قدرتمند می شود، که باعث شده است بسیار گمنام باقی بماند. در این مقاله آموزشی به راحتی به معنای هیپنوتیزم پی خواهید برد.