بازاریابی اینترنتی

    چرا باید هر چه سریع تر وارد کسب و کار اینترنتی شوید؟

    چرا باید هر چه سریع تر وارد کسب و کار اینترنتی شوید؟

    امروزه اهمیت کسب و کارهای اینترنتی دیگر بر هیچ کسی پوشیده نیست. بسیاری از کارشناسان کشورهای اروپایی می گویند که در کشورشان هر کسب و کاری که مربوط به اینترنت نیست، نابود شده است و یا در حال نابودی است . آیا وقت آن نرسیده است که به این تجارت به شکلی حرفه ای تر نگاه کنیم؟