دانلود های رایگان

  قدرت بیان

  قدرت بیان

  توانایی سخن گفتن با مخاطب عامل مهمی در موفقیت شما محسوب می شود. به نظر شما باارزش ترین دارایی شما چیست؟ یکی از باارزش ترین دارایی های هر انسانی ذهن اوست.  

  فصل اول کتاب اسرار ذهن میلیونر

  فصل اول کتاب اسرار ذهن میلیونر

  دنیای ما پر از دوگانگی است. پر هست از بالا و پایین ها، تاریک و روشن ها، سرد و گرم ها، تند و آرام ها، چپ و راست ها. این ها نمونه هایی از هزاران تضادهای دنیا ما انسان ها می باشد. برای اینکه تضادی وجود داشته باشد، باید یک نقطه مقابل نیز برای آن وجود داشته باشد. به عنوان مثال: مگر می شود کسی حزب راست گرا باشد ولی حزب چپ گرایی برای آن وجود نداشته باشد. چنین چیزی غیرممکن است. منظور من این از بیان این جمله این است که اگر پول دارای "قوانین بیرونی" است پس باید دارای "قوانین درونی" نیز باشد.

  بازاریابی شبکه ای زنان

  بازاریابی شبکه ای زنان

  یک خصوصیتی در زنان است که اگر آن را ترک نکنند نتورک آنها را نابود خواهد کرد. همانطوری که می دانید بیشترین جمعیت جامعه بازاریابی شبکه ای در دنیا را زنان تشکیل داده اند.   اما یک سوالی در اینجا هست که چرا رهبری گروها و تیم ها و تی کمپانی ها در سلطه مردان است؟ پاسخ دادن به این سوال کمی پیچیده و دشوار است اما از نظر من، ما ویژگی داریم که باعث می شود روند رشد ما را کندتر کند و مردان همچنان بر عرصه رهبری بازاریابی شبکه ای تسلط داشته باشیم.

  اسرار ذهن میلیونر(معرفی کتاب)

  اسرار ذهن میلیونر(معرفی کتاب)

  این کتاب را به گونه ای مطالعه کنید که گویی زندگی تان به آن وابسته است; شاید از نظر مالی این گونه باشد. آنتونی رابینز، بهترین مربی موفقیت در دنیا کتاب اسرار ذهن میلیونر، مانند یک کتاب مقدس است که پول در آوردن را به روش عملی آموزش می دهد. تی هارو اکر، رازهای ثروتمند شدن را پیدا کرده است و آن را در دسترس همه قرار داده است. این کتاب را بخوانید جیل لوبلین، پرفروش ترین نویسنده شبکه چریکی

  10 قانون موفقیت اریک ووری(قانون دوم)

  10 قانون موفقیت اریک ووری(قانون دوم)

  دومین قانون موفقیت در بازاریابی شبکه ای از زبان آقای اریک ووری