دانلود های رایگان

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

این کتاب پرفروش ترین کتاب تاریخ موفقیت می باشد. در پایان سال 2013 بالای 90 میلیون نسخه از این کتاب به فروش رسید.   افراد بسیار مشهوری از جمله محمد علی کلی این کتاب را تحسین کرده اند.   این کتاب بر اساس  زندگی 500 نفر از ثروتمندترین افراد آن زمان نوشته شده است. هر بخش از این کتاب یک قطعه از پازل ثروتمند شدن است و شما با خواندن این کتاب می توانید به راحتی قوانین ثروتمند تر شدن را به دست بیاورید.

بهترین آموزش های بازاریابی شبکه ای را از ما بخواهید

بهترین آموزش های بازاریابی شبکه ای را از ما بخواهید

آموزش در بازاریابی شبکه ای با ما همراه باشید با بهترین آموزش های روز دنیا در زمینه صنعت بازاریابی شبکه ای

42 اصل بازاریابی (اصل دوازدهم)

42 اصل بازاریابی (اصل دوازدهم)

چهل و دو اصل بازاریابی مجموعه ای از ایده ها، نظریه ها و رویکردهای عملی بازاریابی است که در طول سالیان توسط لورا لوئل گردآوری و اجرا شده است. لورا لوئل اعتقاد دارد که نباید به مفهوم بازاریابی به صورت سطحی نگاه کرد. بلکه باید آن را به شیوه حرفه ای ها انجام داد تا نتایج شگرف آن در زندگی تان حاصل شود.

42 اصل بازاریابی (اصل یازدهم)

42 اصل بازاریابی (اصل یازدهم)

چهل و دو اصل بازاریابی مجموعه ای از ایده ها، نظریه ها و رویکردهای عملی بازاریابی است که در طول سالیان توسط لورا لوئل گردآوری و اجرا شده است. لورا لوئل اعتقاد دارد که نباید به مفهوم بازاریابی به صورت سطحی نگاه کرد. بلکه باید آن را به شیوه حرفه ای ها انجام داد تا نتایج شگرف آن در زندگی تان حاصل شود.

42 اصل بازاریابی (اصل دهم)

42 اصل بازاریابی (اصل دهم)

چهل و دو اصل بازاریابی مجموعه ای از ایده ها، نظریه ها و رویکردهای عملی بازاریابی است که در طول سالیان توسط لورا لوئل گردآوری و اجرا شده است. لورا لوئل اعتقاد دارد که نباید به مفهوم بازاریابی به صورت سطحی نگاه کرد. بلکه باید آن را به شیوه حرفه ای ها انجام داد تا نتایج شگرف آن در زندگی تان حاصل شود.