دانلود های رایگان

  چرا باید هر چه سریع تر وارد کسب و کار اینترنتی شوید؟

  چرا باید هر چه سریع تر وارد کسب و کار اینترنتی شوید؟

  امروزه اهمیت کسب و کارهای اینترنتی دیگر بر هیچ کسی پوشیده نیست. بسیاری از کارشناسان کشورهای اروپایی می گویند که در کشورشان هر کسب و کاری که مربوط به اینترنت نیست، نابود شده است و یا در حال نابودی است . آیا وقت آن نرسیده است که به این تجارت به شکلی حرفه ای تر نگاه کنیم؟

  مدل سازی و فیلترهای ذهنی در ان ال پی

  مدل سازی و فیلترهای ذهنی در ان ال پی

  جهانی که ما در آن زندگی می کنیم جهانی بسیار شگفت انگیز است. این جهان قوانینی دارد که بر روی ما انسان ها تاثیر می گذارد. ما در این جهان تنها متعلق به خودمان نیستیم و کارها و رفتارهای ما بازخوردهایی به سمت خودمان خواهد داشت. ان ال پی به عنوان یک دانش جامع و تاثیرگذار قصد دارد که آرامش و آسایش را به زندگی ما انسان ها وارد کند. آرامش و آسایش دو بال دانشجویان موفقیت می باشد و در واقع به دنبال آرامش بدون آسایش نباشید.

  هفت اشتباه نابخشودنی در بازاریابی شبکه ای

  هفت اشتباه نابخشودنی در بازاریابی شبکه ای

  قبل از اینکه بخواهم تجارت بین المللی بازاریابی شبکه ای خودم را بسازم، این هفت اشتباه را به مدت چند سال انجام می دادم و وقتی پی به این اشتباهات بزرگ بردم، متوجه شدم 90 درصد افراد حاضر در بازاریابی شبکه ای این اشتباهات را انجام می دهند. آیا شما نیز حاضر به پی بردن به این اشتباهات هستید؟

  متا مدل و فیلترهای سه گانه ذهن

  متا مدل و فیلترهای سه گانه ذهن

  تا به حال شده است از خود سوال کنید که نیازهای واقعی من چیست؟ یا من چه نوع شخصیتی دارم؟ چه چیزهایی در من ایجاد انگیزه می کند؟ من چگونه به آرامش می رسم و چه ابزارهایی باید در اختیار من قرار بگیرند تا من به آرامش برسم؟ کمبودهای من از کجا نشآت گرفته است؟