متا مدل و فیلترهای سه گانه ذهن

  متا مدل و فیلترهای سه گانه ذهن

  چکیده :

  متا مدل و فیلترهای سه گانه ذهن

  تا به حال شده است از خود سوال کنید که نیازهای واقعی من چیست؟ یا من چه نوع شخصیتی دارم؟ چه چیزهایی در من ایجاد انگیزه می کند؟ من چگونه به آرامش می رسم و چه ابزارهایی باید در اختیار من قرار بگیرند تا من به آرامش برسم؟ کمبودهای من از کجا نشآت گرفته است؟

  متا مدل و فیلترهای سه گانه ذهن

  این ها نمونه سوالاتی هستند که همواره با آنها در درون تان چالش دارید. برای اینکه بتوانید به تمامی این سوالات پاسخ دهید، باید بتوانید مسیر اکتشافی ذهن تان را پیدا کنید و مسیری است که ما را به دنیای درون خودمان هدایت می کند و در آن  دنیای درون لحظه لحظه به قدرت انسان که خداوند در وجودش نهادینه کرده است پی ببریم. در واقع در این سفر شما به اجزا و اعماق وجودتان پی می برید و از اینکه چه توانایی های در وجود یک انسان نهادینه شده است شگفت زده خواهید شد.

  در سفر به دنیای درون، باید یک نکته را بسیار خوب به خاطر داشته باشید که در این سفر روش های پی بردن به اجزا و اعماق انسانی روش های صرفاً منطقی نیست. منظور از این جمله در ان ال پی این نیست که روش های منطقی هیچ تاثیری ندارند بلکه روش های منطقی و ریاضی قسمتی از فرآیند سفر اکتشافی به دنیای درون ما انسان ها را پوشش می دهند و انسان در مرزها و افق های بسیار گسترده تری حرکت خواهد کرد. در واقع اگر در مسیر کشف درون تان از طریق ان ال پی به روش های غیرمنطقی و فرا ذهنی برخورد کردید، اصلاً نیازی به تعجب کردن نیست.

  نکته دیگری که وجود دارد این است که ان ال پی علمی از نوع اپستامیولوژی می باشد یعنی شناخت شناسی. به عبارتی ان ال از نوع دانش می باشد نه علم. در واقع علم طیفی از دانش است و زیرمجموعه ای از دانش می باشد. به عبارتی وقتی در ان ال پی می گوییم با دانش سروکار داریم، یعنی موضوعاتی بسیار فراتر از علم و جنبه های دیگر وجودی انسان را بررسی می کند.

  در دانش ان ال پی، بررسی هایی که باید انجام بگیرد هم در سطح خودآگاه و هم ناخودآگاه می باشد. به عبارتی وقتی شما نسبت به بدن فیزیکی خودتان آگاهی پیدا می کنید، در واقع شما در حال آگاهی یابی از خودآگاه خدودتان هستید. وقتی در سفر به اعماق وجودی انسان به سطح عمقی تر حرکت می کنیم، محلی وجود دارد که ضمیرخودآگاه و ناخود آگاه با هم ملاقات می کنند و از ملاقات این دو سطح جهش های آگاهی پدید می آیند. به عبارتی باید بسیار بسیار صبوری به خرج دهید تا به این سطح از آگاهی نسبت به خودتان برسید. باید به نشانه ها و علائمی که در مسیر حرکت می بینید، بسیار توجه کنید.

  همان گونه که در جلسات قبلی ارائه شد، شخصیت انسان حاصل از پردازش هایی است که در سطح ناخود آگاه انسان اتفاق می افتد. تا کنون با چند نمونه تکنیک در این زمینه آگاه شده اید. در ادامه موضوع موفقیت با ان ال پی و سفر به دنیای وجودی انسان با معادلات بسیار بیشتری آشنا خواهید شد. برای اینکه به ضمیرناخودآگاه تان به صحبت و بحث بپردازید باید قواعد و قوانین این ضمیر را بدانید. یکی از این قواعدی که گفته شد، زبان ضمیرناخودآگاه بود. در ادامه قواعد و قوانینی را پی خواهید برد که باعث خلق تمامی اهداف تان می شود. باید بدانید که آشنایی با این قوانین به مانند پایه یک ساختمان هزار طبقه می باشد و تاکیدی که مبنی بر جدی گرفتن این قواعد و قوانین در آموزش ها می شود دقیقا به همین دلیل است که پایه این سفر به درون را محکم و محکم تر بسازید.

  یکی از ساختارهای پایه ای ذهن انسان ساختارهای زبانی هستند که در این جلسه سه نمونه از آنها بیان خواهد شد. یکی از همین ساختارهای زبانی، همین اندام زبان انسان می باشد. به عبارتی می گویند: زبان تو عصای معجزه گر توست. بسیاری از این انسان ها از قدرتی که این زبان برای ما تعیین می کند، آگاهی ندارند، و از آن به هر شیوه و روشی استفاده می کنند و سرنوشت خودشان را به گونه ای بسیار بد رقم می زنند.

  در فرآیند تبدیل ضمیرخودآگاه به ضمیرناخود آگاه سه نوع فیلترهای ذهنی وجود دارند. این فیلترها در این قسمت قرار می گیرند و چیزهایی که می خواهند وارد ضمیرناخودآگاه شوند را دستکاری می کند. این فیلترهای عبارتند از:

  تحریف(distortion)

  تعمیم(generalization)

  حذف(deletion)

  این فیلرتهای سه گانه از ساختارهای پایه ای در آموزش های ان ال پی می باشند و تسلط یافتن بر این ها از ضروریات است.

  کارکرد فیلترهای سه گانه

  همانگونه که در جلسات قبلی بیان کردیم، قسمت زیادی از ان ال پی مبتنی بر زبان شناسی هستند. به عبارتی یعنی مفاهیم و ضروریات برای اینکه در سطح ضمیرناخودآگاه بنشینند، ابتدا از این فیلترها عبور می کنند و سپس در سطح ناخودآگاه می نشینند.

  به مثال زیر توجه کنید

  وقتی که کودکی به دنیا می آید ذهن او کاملاً پاک می باشد و با گذر زمان با شنیدن و لمس کردن و حس کردن این ذهن پر از سوژه می شود. حال شما دو کودک از دو خانواده متفاوت را در نظر بگیرید. یکی به نام محمد و دیگری به نام سارا. محمد از خانواده ای از قشر فقیر و سارا از خانواده ای از قشر ثروتمند. وقتی محمد وارد اول ابتدایی می شود شروع به یادگیری لغات می کند. در همین سال لغتی را یاد می گیرد به نام محبت. محمد در اول ابتدایی با کلمه محبت آشنا می شود اما قبل از این، در طی 7 سال گذشته زندگی خودش، به صورت تجربی با این کلمه آشنا شده است و به عبارتی فقط او نمی توانست این را بنویسید. به کلمه محبت در علم ان ال پی "ساختار سطحی" می گویند و به تجربیات وصل شده به این لغت را "ساختار عمقی" می گویند.

  حال سارا در خانواده ای بوده است که ثروتمند بوده و به عنوان مثال پرستار و خدمتگزار داشته و در یک مسیر بسیار متفاوت تری از محمد رشد کرده است. سارا نیز در 7 سالگی با لغت محبت آشنا می شود و تجربیات هفت سال گذشته خودش را به این لغت وصل می کند. سارا نیز یک لغتی دارد به نام محبت که همان روساخت نامیده می شود و با روساخت سطحی محمد نیز یکی می باشند ولی در سطح عمیق این ساختارها تفاوت های بسیاری دارند. حال فرض کنید که این دو شخص برحسب اتفاق در دانشگاه با هم آشنا می شوند. محمد به سارا می گوید: من آدم با محبتی هستم. سارا نیز به محمد می گوید: من هم انسان با محبتی هستم.

  این دو شخص در روساخت با هم تفاهم دارند اما در ژرف ساخت با هم بسیار متفاوت هستند. اگر این دو شخص باهم ازدواج کنند، قطعا به تفاهم نخواهند رسید. زیرا محبت در ژرف ساخت ذهنی این دو شخص بسیار متفاوت است.

  در اینجا نقش ان ال پی بسیار پررنگ تر می شود. به عبارتی ان ال پی از روی زبان ساختارهای ژرف ساخت ذهنی هر انسانی را تشخیص می دهد. به عبارتی وقتی تجربیات عمیق ذهنی از هر موضوعی مثلا در این انسان محبت، می خواهد وارد دنیای خودآگاه شود باید از این فیلترهای ذهنی عبور کند. به عبارتی در ان ال پی به روشهایی که می توانیم به این ساختارها عمیق ذهنی پی ببریم، متامدل می گویند. متا مدل روشی است که با آن از روی گفتار شخص به ژرف ساخت های ذهنی شخص پی ببریم. متا مدل از مدل های پایه ای اختراع شده توسط آقایان بندلر و گریندلر می باشد.

  به عبارتی این ساختارها توسط یکسری سوالاتی شروع به کشف شدن می کنند. در واقع از طریق این سوالات فرآیند واکاوی به شکل برعکس صورت می گیرد و از سطح عمقی تر به سطحی تر شناخت پیدا می کنیم. به این فرآیند واکاوی در ان ال، پی متامدل می گویند. در علم ان ال پی 16 روش وجود دارد که باعث می شود از ساختارهای عمقی به ساختارهای سطحی دسترسی پیدا کنید.

  بنیان گذاران: ریچارد بندلر و گریندلر

  تدوین: دانشکده موفقیت و بازاریابی

  به این مطلب امتیاز دهید

  نظرخود را با ما درمیان بگذارید

  برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید، اگر قبلا در سایت ثبت نام کرده اید اینجا را کلیک کنید.

  captcha Refresh

  نظرات سایر دوستان