اریک ووری

  بازاریابی شبکه ای زنان

  بازاریابی شبکه ای زنان

  یک خصوصیتی در زنان است که اگر آن را ترک نکنند نتورک آنها را نابود خواهد کرد. همانطوری که می دانید بیشترین جمعیت جامعه بازاریابی شبکه ای در دنیا را زنان تشکیل داده اند.   اما یک سوالی در اینجا هست که چرا رهبری گروها و تیم ها و تی کمپانی ها در سلطه مردان است؟ پاسخ دادن به این سوال کمی پیچیده و دشوار است اما از نظر من، ما ویژگی داریم که باعث می شود روند رشد ما را کندتر کند و مردان همچنان بر عرصه رهبری بازاریابی شبکه ای تسلط داشته باشیم.

  گذشته نه مرده است نه گذشته

  گذشته نه مرده است نه گذشته

  بسیاری از مردم از صحبت در رابطه با گذشته دوری می کنند و زیاد علاقه ای به صحبت در مورد آن ندارند. در بازاریابی شبکه ای گذشته چه تاثیری بر آینده ما خواهد گذاشت. اریک ووری در این ویدئوی آموزشی در این رابطه توضیح می دهد

  10 قانون موفقیت اریک ووری(قانون اول)

  10 قانون موفقیت اریک ووری(قانون اول)

  موفقیت قانون دارد. بدون استفاده از این قوانین قطعا رسیدن به پیروزی و موفقیت امکان پذیر نیست. بسیاری از انسان ها هستند که هر روز دم از کارهایی که در آینده قرار است انجام دهند، می زنند و به تعبیر آقای اریک ووری در فردا زندگی می کنند.

  10 قانون موفقیت اریک ووری(قانون دوم)

  10 قانون موفقیت اریک ووری(قانون دوم)

  دومین قانون موفقیت در بازاریابی شبکه ای از زبان آقای اریک ووری

  به این دلیل باید مدرسه پرزنت تشکیل دهید

  به این دلیل باید مدرسه پرزنت تشکیل دهید

  چرا باید بازاریابان شبکه ای مدرسه پرزنت تشکیل دهند؟ پاسخ را از آقای اریک ووری دریافت نمایید