بازاریابی شبکه ای

 چهارچوب های ذهنی در بازاریابی شبکه ای

چهارچوب های ذهنی در بازاریابی شبکه ای

  اگر قبل از این که کار را شروع کنید اشتیاقی به آن ندارید، به هیچ وجه به مقصد نخواهید رسید‌. ‏ بهترین سال شما در بازاریابی شبکه ای سالی نخواهد بود که در آن بیشترین پول را به دست می آورید. اگرچه ثروت و شهرت کارنامه افراد مؤفق در دنیای ما، به حساب می آیند. اما این موارد ربطی به حس ارزش قائل شدن برای خود ندارند. ارزش قائل شدن برای خود وضعیتی ذهنی است که ارتباطی با دارایی های تان ندارد.

CRM و بازاریابی شبکه ای( قسمت دوم)

CRM و بازاریابی شبکه ای( قسمت دوم)

  شاید ضرب المثل مشتری پادشاه است به خوبی اهمیت مشتری در هر سازمانی را بیان می کند. مشتریان هیچ گاه ویژگی های ثابتی نداشته اند و همیشه باید نوع مشتریان را شناسایی کرد و بر اساس ویژگی های ذاتی و درونی آن ها نیازهای آن ها را برطرف کرد.

جیم ران و فصل های زندگی ( تابستان) - بازاریابی شبکه ای

جیم ران و فصل های زندگی ( تابستان) - بازاریابی شبکه ای

موفقیت در زندگی کار راحتی نیست، برای یک بذر هم کار راحتی نیست. بذری که که در جستجو برای یافتن نور و تغذیه  مواد شیمیایی از طریق هوا که ضامن سلامتی اش است،  خاک را به کنار می زند. پیشرفت و شادکامی یا موفقیت به هر شکلی مستلزم تلاش و پشتکار مداوم است، چرا که موانع همیشه هستند و ضعیفان و تنبلان را دل سرد می کنند.

چگونه در بازاریابی شبکه ای با پراسپکتی که از شما بهتر است صحبت کنید؟

چگونه در بازاریابی شبکه ای با پراسپکتی که از شما بهتر است صحبت کنید؟

  یکی از بزرگترین اشتباهاتی که هر بازاریابی را به سمت 90 درصد افراد شکست خورده در بازاریابی شبکه ای می برد این است که، هر کسی را به یک شیوه و طریق به تجارت مان معرفی می کنیم. در واقع در تجارتی که با افراد مختلف سرو کار دارد، دعوت کردن افراد به یک شیوه، کاری احمقانه به نظر می رسد و دعوت کردن افراد نیز باید به شیوه های مختلفی صورت گیرد. در بازاریابی شبکه ای با تمامی افراد به یک شکل صحبت کردن، به یک شکل پاسخ سؤالاتشان را دادن موضوعی است که سیمون چان مورد بررسی قرار داده است.