بازاریابی شبکه ای

هشت ویژگی مشترک افراد موفق(ریچارد سنت)

هشت ویژگی مشترک افراد موفق(ریچارد سنت)

    ریچارد سنت کسی است که به صورت اتفاقی با کودکی در هواپیما آشنا شد و سؤال آن کودک مبنی بر اینکه برای موفق شدن چه کارهایی باید انجام داد؟ این ایده را در ذهن او ایجاد کرد که جوابش را از انسان های موفق بگیرد. او بالای 1000 مصاحبه انجام داد و پاسخش در قالب این 8 ویژگی ارائه شده است. از تماشای آن لذت ببرید

من همیشه برنده بودم(اریک ووری)

من همیشه برنده بودم(اریک ووری)

  آیا شما برنده هستید؟ پاسخ را از اریک ووری دریافت کنید.