برایان تریسی

لیدرشیپی در بازاریابی شبکه ای با برایان تریسی

لیدرشیپی در بازاریابی شبکه ای با برایان تریسی

یک تیم قهرمان بسازید وقتی می گوییم رهبران به دنیا نمی آیند بلکه ساخته می شوند، در واقع به این نکته پی برده ایم که یکی از ویژگی هایی که شما را در مسیر مهم مدیریت و رهبری قرار می دهد، توانایی گرد هم آوردن زنان و مردانی است که برای دستیابی به موفقیت های بزرگ هماهنگ با یکدیگر تلاش می کنند.

یک دقیقه به ارزش 89 سال

یک دقیقه به ارزش 89 سال

هر روز خدا 24 است. یک دقیقه از این 24 ساعت را صرف تماشای این نکته بسیار آموزنده کنید، که ارزشش به اندازه 89 سال است.

تنها از طریق این 5 راه می توانید به ثروت دست یابید

تنها از طریق این 5 راه می توانید به ثروت دست یابید

5 راه برای کسب ثروت   باید قبول کنید شرایط زمانی تغییر پیدا کرده و دیگر نمیشود با روش های سابق ثروت مند شد
به نقل از آقای برایان تریسی، در این دوره ی زمانی ، شما از طریق این پنج روش می توانید درآمد خوبی کسب کنید