دانلود ویدئوهای موفقیت

کسب درآمد از سایت دانشکده موفقیت و بازاریابی

کسب درآمد از سایت دانشکده موفقیت و بازاریابی

بخش کسب درآمد از دانشکده موفقیت و بازاریابی برای تمامی کاربران سایت فعال شده است و اکنون می توانید از سایت unimlm از حداقل 10000 تومان تا نامحدود درآمد کسب کنید!

سه دسته آدم در بازاریابی شبکه ای

سه دسته آدم در بازاریابی شبکه ای

آن روز تصمیمی گرفتم و آن این بود که تبدیل به بازاریاب شبکه ای حرفه ای شوم. تصمیم گرفتم تا هدفم را تغییر دهم و هدفم را از مادیات به تبدیل شدن به یک بازاریاب حرفه ای تغییر دادم. بعد از آن تصمیم، بازاریابی شبکه ای حرفه من شد و من اکنون آزادی زمانی و مالی کامل دارم. توانسته ام بر زندگی صدها هزار نفر تاثیر بگذارم. به هر جای دنیا رفته ام. به اهدافم دست پیدا کرده ام و از همه مهمتر در این مسیر تبدیل به فردی بهتر شدم. همه این ها برای من اتفاق افتاد و می تواند برای شما نیزاتفاق بیفتد.