موفقیت

  10 قانون موفقیت وارن بافت

  10 قانون موفقیت وارن بافت

    قوانین موفقیت و ثروتمند شدن را از وارن بافت بیاموزیم

  هشت ویژگی مشترک افراد موفق(ریچارد سنت)

  هشت ویژگی مشترک افراد موفق(ریچارد سنت)

      ریچارد سنت کسی است که به صورت اتفاقی با کودکی در هواپیما آشنا شد و سؤال آن کودک مبنی بر اینکه برای موفق شدن چه کارهایی باید انجام داد؟ این ایده را در ذهن او ایجاد کرد که جوابش را از انسان های موفق بگیرد. او بالای 1000 مصاحبه انجام داد و پاسخش در قالب این 8 ویژگی ارائه شده است. از تماشای آن لذت ببرید