موفقیت

  زمستان(جیم ران)

  زمستان(جیم ران)

    تمامی فصل ها حضوری کوتاه خواهند داشت. زمستان نیز از این قضیه مستنثی نیست. زمستان در طی یک دوره کوتاه می خواهد قدرتش را به ما نمایان کند. در برخی اوقات تابستان نیز زمستان وقتی ما مشغول به رسیدگی به کاشته های خود هستیم، لحظه ای کوتاه خود را نمایان می کند تا کاشته های ما را تهدید کند. در فصل فرصت ها(بهار) هر لحظه امکان دارد که زمستانی غیرقابل پیشبینی نمایان شود. پس باید سریعتر و سخت تر تلاش کرد. و زودتر وارد عمل شد.                          جیم ران

  هفت قانون لیدرشیپی رندی گیج

  هفت قانون لیدرشیپی رندی گیج

  تمامی موفقیت ها در بازاریابی شبکه ای ناشی از لیدرشیپی است. برای موفقیت واقعی در بازاریابی شبکه ای شما باید بتوانید لیدر های حال سازمان تان را شناسایی کنید و به آن ها در تبدیل شدن به لیدرهای واقعی کمک کنید. علاوه بر آموزش آنها، بعد از مدتی شما باید خود را کنار بکشید، تا آن ها بتوانند ادامه کار را بر عهده بگیرند. در واقع شما باید تجارتی را خلق کنید که، بدون شما هم به کار خود ادامه دهد.                                  رندی گیج

  موفقیت در بازاریابی شبکه ای با این شش مهارت

  موفقیت در بازاریابی شبکه ای با این شش مهارت

  یکی از فواید بازاریابی شبکه ای سادگی آن است. اگر بتوانید در سه مهارت اولیه به درجه استادی برسید، در واقع مسیر موفقیت را به خوبی طی کرده اید. سپس سه مهارت دیگر را یاد بگیرید تا دیگر هیچ محدودیتی در رسیدن به خواسته هایتان نداشته باشید. یک جعبه ابزار را در نظر بگیرید که در درون آن شش ابزار وجود دارد. این شش ابزار شما را در راه اندازی کسب و کار در بازاریابی شبکه ای کمک خواهد کرد. سه ابزار برای کارهای ساده و سه ازار برای کارهای پیچیده. هر چه زودتر قلق استفاده از این شش ابزار را زودتر یاد بگیرید زودتر به نتیجه خواهید رسید.

  هفت گام بازاریابی شبکه ای

  هفت گام بازاریابی شبکه ای

  احتمالاً شما هم یک تصویر محکم، در ذهن تان در مورد بازاریابی شبکه ای دارید و آن این است که "نتورک مارکتینگ واقعا چیست؟" شاید در ذهن تان تصویر یک فروشنده سمجی را داشته باشید که تلاش می کند شما را متقاعد کند که شما می توانید به راحتی با آوردن چند نفر از دوستان و آشنایان تان، میلیونر شوید. یا ممکن است زنان خانه داری را تصور کنید که در خانه مشغول فروختن محصولات هستند. در این مقاله از زبان پاسخ سؤال هایتان را دریافت خواهید کرد.  

  شکست یا پیروزی(باب پراکتور)

  شکست یا پیروزی(باب پراکتور)

    شکست یا پیروزی(باب پراکتور)