هدف

ستون چهارم از ستون موفقیت جیم ران

ستون چهارم از ستون موفقیت جیم ران

برای خودت هدف تعیین کن دلیل اصلی تعیین هدف، شخصیتی است که شما در روند تحقق آن هدف کسب می کنید جیم ران

12 مرحله برای هدف گذاری  با برایان تریسی

12 مرحله برای هدف گذاری با برایان تریسی

1جلسه آموزشی هدف گذاری مدت زمان آموزش: 60دقیقه تعداد فایل های دانلودی:1 فایل