هیپنوتیزم

هیپینوتیزم چیست؟

هیپینوتیزم چیست؟

هیپنوتیزم رابطه بسیار نزدیکی با موفقیت یک شخص دارد. 90 درصد افراد کره زمین موفقیت در زندگی شان و رسیدن به اهداف شان به خاطر مساله برنامه ریزی قبلی ذهن دچار چالش می باشند. آشنایی با این علم می تواند مسیر رسیدن به اهداف را هموارتر می کند. اما متاسفانه تعابیر بسیار بدی از این علم قدرتمند می شود، که باعث شده است بسیار گمنام باقی بماند. در این مقاله آموزشی به راحتی به معنای هیپنوتیزم پی خواهید برد.

پاک سازی ضمیرناخودآگاه در 21 روز

پاک سازی ضمیرناخودآگاه در 21 روز

21 جلسه آموزشی موفقیت مدت زمان آموزش: به صورت فایل های Pdf می باشند تعداد فایل های دانلودی:21 فایل